THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN VĂN PHÒNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v  Chuyển văn phòng làm việc

Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Thẩm định giá M&H tại Đà Nẵng (“M&H”) cảm ơn Quý khách hàng đã cùng làm việc với M&H trong suốt thời gian qua.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong các giao dịch với khách hàng, nay M&H trân trọng thông báo về việc chuyển văn phòng làm việc của chúng tôi về địa chỉ mới như sau:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Thẩm định giá M&H tại Đà Nẵng

Địa chỉ:   Tầng 7, tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu 1, 

                Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  0511.354.0968       

Mọi giao dịch với khách hàng và đối tác kể từ ngày 03/ 04/ 2015 sẽ được thực hiện tại địa chỉ mới như trên.

Trân trọng thông báo.

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706