Thẩm định giá dự án đầu tư

Công ty M&H chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá dự án đầu tư, với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm định giá, quý khách sẽ cảm thấy hài lòng khi chọn dịch vụ chúng tôi, Chúng tôi chuyên phục vụ dịch vụ thẩm định giá dự án đầu tư cho các: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định giá trị các dự án cần đầu tư như: cao ốc văn phòng - thương mại, nhà hàng, resort, bệnh viện, nhà máy,...

I. LOẠI DƯ ÁN THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

 • Chung cư, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại…

II. MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

 • Đàm phán chuyển nhượng;
 • Phục vụ mục đích góp vốn liên doanh;
 • Phục vụ mục đích Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
 • Phục vụ mục đích quản lý nhà nước của các địa phương (giao đất, cho thuê đất, đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dời…);
 • Phục vụ mục đích chứng minh năng lực tài chính của tổ chức và cá nhân;
 • Các mục đích khác.

III.CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT

1.Những căn cứ pháp lý để tiến hành thẩm định giá:

 • Giấy đề nghị được thẩm định: phải nêu được các khái quát, các yếu tố cơ bản của bất động sản; mục đích cần thẩm định
 • Các Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc: Chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất; Giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án đầu tư.
 • Các văn bản khác thể hiện quyền sở hữu đối với bất động sản và các văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý, cho phép tiến hành thẩm định giá (nếu có).

2.Hồ sơ đặc điểm tài sản về mặt kỹ thuật:

 • Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Cơ quan có thẩm quyền.
 • Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án,
 • Sơ đồ vị trí thửa đất.
 • Báo cáo dự án đầu tư của đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Các loại văn bản của các Sở, ban ngành về việc thỏa thuận, góp ý về dự án đầu tư (nếu có).
 • Các loại văn bản thỏa thuận về Điện, nước, PCCC, thoát nước…. của dự án.
 • Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng.
 • Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc Duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án của chủ đầu tư.
 • Giấy phép xây dựng , bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán tổng mức đầu tư.
 • Các hồ sơ khác khác thể hiện tính pháp lý, kỹ thuật liên quan đến dự án (nếu có)

3.Hồ sơ, đặc điểm tài sản về mặt pháp lý.

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư (bản sao)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (đối với BĐS đã được cấp Giấy chứng nhận).
 • Các hợp đồng mua, bán và cho thuê bất động sản (bản sao)

Thẩm định giá trị tài sản vô hình

Dịch vụ thẩm định giá trị tài sản vô hình

   Giá trị hay giá trị thị trường của một công ty được cấu thành từ hai thành phần: giá trị hữu hình (như luồng tiền mặt hay doanh lợi) và giá trị vô hình. Giá trị vô hình dựa trên đánh giá của thị trường về khả năng một công ty sẽ giữ cam kết về mức tăng trưởng trong tương lai đến mức độ nào. Trong vòng 20 năm qua, giá trị vô hình đã dần trở thành một phần không thể thiếu của tổng giá trị thị trường..

    Dịch vụ thẩm định giá trị vô hình của chúng tôi sẽ giúp cho doanh nghiệp định lượng giá trị vô hình tiềm ẩn, đánh giá tiềm năng và sự phát triển, thiết lập nên hệ thống quản lý tài sản cố định vô hình của doanh nghiệp trên cơ sở giá trị hiện hữu một cách hiệu quả.

1) Phân loại tài sản vô hình:

 • Các sáng chế, phát minh, công thức, quy trình, mô hình, kỹ năng, bí mật kinh doanh.
 • Bản quyền tác giả và các tác phẩm văn học, âm nhạc, nghệ thuật.
 • Thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu hàng hóa, đặc điểm nhận dạng sản phẩm.
 • Quyền kinh doanh, giấy phép, hợp đồng.
 • Phương pháp, chương trình, hệ thống, thủ tục, khảo sát, nghiên cứu, dự báo, dự toán, danh sách khách hàng, các số liệu kỹ thuật.
 • Và các loại tài sản vô hình khác (như đội ngũ nhân lực, vị trí kinh doanh...).

   Thẩm định giá trị vô hình phục vụ việc cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc kêu gọi vốn đầu tư, nhượng quyền thương hiệu...Các công ty ngày nay đã phát triển mô hình định giá thương hiệu lên thành một công cụ quản lý rất hiệu quả.

2) Mục đích thẩm định giá:

 • Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn ngân hàng.
 • Xác định giá trị tài sản phục vụ tranh tụng
 • Tính thuế và hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần.
 • Xác định giá trị đầu tư.
 • Các mục đích khác

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

1. TỔNG QUAN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

   - Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ

   - Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty

   - Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.


2. THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHẰM MỤC ĐÍCH

   - Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng

   - Chứng minh năng lực tài chính

   - Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh

   - Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn

   - Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

   - Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp


3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ:

Các công ty tư nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhà nước

   - Đã và đang chuẩn bị cổ phần hóa

   - Dự kiến sẽ có những thay đổi đáng kể về quyền sở hữu hoặc cơ cấu vốn của công ty: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh...

   - Chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu tiên ra công chúng

   - Đang trên đà phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, hoặc có sự thay đổi về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. CÁC NỘI DUNG CẦN THẨM ĐỊNH

Các khu vực thẩm định chủ chốt trong quá trình “Định giá trị Doanh nghiệp”

   - Các yếu tố khách quan:

     + Phân tích ngành

     + Ảnh hưởng của tình hình và xu hướng kinh tế quốc gia

     + Các yếu tố cạnh tranh bên ngoài

   - Các yếu tố chủ quan:

     + Các báo cáo tài chính – Đảm bảo độ chính xác.

     + Tài sản – Xác thực giá trị, tình trạng, và quyền sở hữu.

     + Nguồn nhân lực – Xác định điểm mạnh, điểm yếu của đội ngũ nhân viên.

     + Chiến lược bán hàng – Phân tích các chính sách bán hàng, bao gồm các đánh giá về tính hiệu quả và không hiệu quả

     + Marketing – Xem xét tính hiệu quả của các chương trình, chiến lược marketing

     + Lĩnh vực hoạt động – đánh giá lĩnh vực hoạt động của công ty

     + Đối thủ cạnh tranh – Hiểu và nắm bắt được các mối đe dọa cạnh tranh tiềm tàng.

     + Hệ thống quản lý nội bộ – hiệu quả chưa? Có cần thiết cải tiến không?

     + Các vần đề về luật pháp - thuế, cơ cấu vốn…

     + Các hợp đồng và hợp đồng cho thuê

     + Hệ thống các nhà cung cấp – Độ tin cậy cũng như các điều khoản thương mại

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

   - Phương pháp giá trị tài sản thuần

   - Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức

   - Phương pháp chiết khấu lợi nhuận

   - Phương pháp chiết khấu dòng tiền

   - Phương pháp hệ số giá/thu nhập(P/E)

Thẩm định giá máy móc và thiết bị

Công ty M&H chúng tôi chuyên về dịch vụ thẩm định giá máy móc và thiết bịBộ phận Thẩm định giá M&H là một trong những Bộ phận dịch vụ chính của Công ty chúng tôi, với đội ngũ thẩm định giá là chuyên gia chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi, Bộ phận dịch vụ thẩm định giá M&H (“M&H Valuation”) luôn luôn đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn của Bộ Tài chính và của IVSC (Uỷ ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế) đưa ra.Với kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên cả nước và nước ngoài, chúng tôi tin tưởng rằng với dịch vụ cung cấp chuyên nghiệp và hiệu quả của chúng tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của quý Công ty.

1)Danh sách thẩm định viên -cán bộ chủ chốt

Ông Trần Ngọc Mai - Tổng Giám đốc

- Là một trong số ít người Việt Nam có 4 chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp: Luật sư, Kiểm toán viên, Thẩm định viên về giá và Chuyên gia tư vấn thuế

- Là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 3 nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ 1 (2005-2008), nhiệm kỳ 2 (2008-2011), và nhiệm kỳ 3 (2011-2015)

- Là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) nhiệm kỳ 2 (2013-2018)

- Thành viên của Tổ chức Luật sư quốc tế (UIA) có trụ sở tại Paris

- Một trong những luật sư chuyên tư vấn về thuế hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giá chuyển nhượng –transfer pricing

- Ông Mai Trần đã từng tư vấn thành công các vụ việc về thuế phức tạp cho các tập đoàn như:BP, Castrol, Toshiba, Panasonic, Sony, Sanyo, LG…tư vấn vụ việc về chuyển giá cho: Worldbank, Unilever, IFC, Sanofi, SBC…

- Đã tư vấn thẩm định giá giá trị doanh nghiệp cho mua bán sáp nhập

- Thẩm định giá các dự án Bất động sản, thương hiệu, giá trị doanh nghiệp

Bà Lê Thị Thiên Hương - Trưởng Phòng TĐG 1

- Là luật sư thuộc Đoàn luật sư Tp.HCM, cũng là thành viên của Tổ chức Luật sư quốc tế (UIA)

- Là thẩm định viên về giá -Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam (là người thường xuyên tham gia các cuộc hội thảo về sửa đổi, bổ sung các văn bản luật liên quan đến ngành bất động sản do Hiệp hội Bất đông sản và Trung tâm Khai thác Dữ liệu Quốc gia về Tài sản Nhà nước và Dịch vụ về Tài sản - Cục quản lý công sản - Bộ Tài chính tổ chức).

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Trưởng Phòng TĐG 2

- Là kiểm toán viên - hội viên Hội kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam (VACPA)

- Là thẩm định viên về giá - Hội viên của Hội Thẩm định giá Việt Nam

2) Quy trình thẩm định giá máy móc và thiết bị của M&H

quy trinh tham dinh gia

3)Loại tài sản thẩm định:

 • Dây chuyền thiết bị công nghiệp.
 • Thiết bị y tế.
 • Thiết bị truyền hình.
 • Phương tiên vận tải.
 • Hệ thống thiết bị khai thác dầu mỏ.
 • Vật tư thiết bị ngành nước.
 • Vật tư thiết bị ngành điện.
 • Thiết bị trường học.
 • ...

4)Phục vụ cho các mục đích:

 • Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp.
 • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
 • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
 • Hạch toán kế toán để tính bảo thế, bảo hiểm.
 • Xử lý tài sản trong các vụ án.
 • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước.

Thẩm định giá bất động sản

Công ty TNHH Kiểm Toán M&H chuyên cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản, với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá nói chung và lĩnh vực thẩm định giá bất động sản nói riêng, quý khách sẽ cảm thấy hài lòng về dịch vụ của chúng tôi.

Giới thiệu về dịch vụ thẩm định giá bất động sản:

Sau một thời gian hoạt động, Công ty chúng tôi đã đào tạo được đội ngũ thẩm định viên, chuyên gia năng động, có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực thực hiện thẩm định giá theo quy định, tiêu chuẩn, phương pháp thẩm định giá của Bộ Tài Chính và khát vọng vươn lên không ngừng để tự hoàn thiện mình với phương châm hoạt động 3C “Chất lượng- Chuyên nghiệp – Chính xác”.

Các loại hình thẩm định giá bất động sản:

 • Văn phòng
 • Bất động sản Bán lẻ
 • Bất động sản công nghiệp
 • Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng
 • Nhà ở
 • Đất và các khu đất phát triển dự án
 • Bất động sản đặc biệt

Mục đích của việc thẩm định giá bất động sản.

 • Mua bán & Chuyển Nhượng
 • Quản lý và báo cáo tài chính
 • Cho vay thế chấp
 • Tài trợ vốn dự án
 • Nghiên cứu khả thi dự án
 • Đầu tư gián tiếp & thứ cấp
 • Cổ phiếu & chứng khoán hóa
 • Tài trợ vốn bằng nợ & vốn chủ sở hữu
 • Vay chuyển đổi

Đến với chúng tôi quý vị sẽ nhận các dịch vụ tư vấn, thẩm định giá với chất lượng cao nhất, tác phong xử lý công việc chuyên nghiệp nhất và mang lại lợi ích tốt nhất cho quý vị.

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706