Tư vấn pháp luật thuế

     Chúng tôi hiểu Thuế là vấn đề nhạy cảm và là vấn đề khiến bạn đau đầu nhất. Vì thế chúng tôi luôn ưu tiên đến lĩnh vực này. Chúng tôi luôn sẵn sàng một đội ngũ chuyên gia tư vấn giỏi lý thuyết và giàu kinh nghiệm, có khả năng giải đáp và đưa ra những giải pháp toàn diện, tổng thể đối với tất cả các sắc thuế đang được áp dụng tại Việt Nam.

     Công ty chúng tôi sẽ đem đến cho quý công ty những chuyên gia hàng đầu nhằm làm đại diện cho quý khách hàng trong việc làm việc với cơ quan thuế.

     Khi xãy ra tranh chấp, khiếu kiện về các vấn đề liên quan đến thuế chúng tôi sẽ là luật sư giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu kiện hòng đem lại lợi ích lớn nhất cho quý khách hàng

Dịch vụ tư vấn và kiểm soát về thuế

Thuế VAT

Các điều kiện được khấu trừ thuế VAT đầu vào:

 • Thời điểm lập hóa đơn VAT đầu vào có đúng theo quy định pháp luật?
 • Giá trị thuế VAT đầu vào có dùng cho sản xuất hàng hóa doanh thu chịu thuế VAT?
 • Thuế VAT đầu vào có được thanh toán qua ngân hàng theo quy định?
 • Thuế VAT đầu vào có được kê khai theo đúng thời gian mà pháp luật quy định?
 • Thuế VAT được kê khai và trình bày đúng với mẫu quy định của pháp luật thuế hiện hành?

Thuế CIT

Các điều kiện ghi nhận Doanh Thu và Chi phí:

 • Doanh Thu đã được ghi nhận đúng với quy định của Chuẩn mực kế toán số 14 và Thông tư 123/2012/TT-BTC?
 • Chi phí được coi là hợp lệ hợp lý đã tuân thủ các điều kiện quy định tại Thông tư 123/2012/TT-BTC?
 • Thuế CIT được trình bày theo đúng pháp luật thuế quy định hiện hành?

Thuế PIT

 • Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân?
 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
 • Xác định đúng các yếu tố được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương tiền công:
 • Giảm trừ gia cảnh: cho bản thân và người phụ thuộc;
 • Giảm trừ các loại bảo hiểm và được giảm trừ khác theo quy định;
 • Tập hợp, xác định chính xác các hồ sơ cần chứng minh khi tính thuế đối với người nước ngoài, như: Xác nhận thu nhập toàn cầu, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có)?
 • Các chính sách ưu đãi miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật hiện hành để giảm khó khăn cho người nộp thuế.
 • Xác định chính xác số thuế PIT phải nộp, và được trình bày đúng mẫu biểu mà pháp luật hiện hành quy định?

Thuế Nhà thầu: FCT

 • Xác định đúng đối tượng phải nộp Thuế Nhà thầu?
 • Xác định đúng loại thu nhập phải chịu thuế nhà thầu, ví dụ như: các khoản vay, phạt hợp đồng, cho thuê chuyên gia...
 • Xác định chính xác số thuế FCT phải nộp và biểu mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Mục tiêu: Chúng tôi cam kết trợ giúp khách hàng trong việc cập nhật, ứng dụng một cách linh hoạt và hiệu quả các luật thuế vào từng đơn vị khách hàng cụ thể nhằm hỗ trợ cho mục đích kinh doanh của Doanh nghiệp đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng của thuế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706