Tư vấn luật ngân hàng và tài chính

   Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Công việc tư vấn bao gồm cung cấp các kỹ năng và chuyên môn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với việc đưa ra định hướng rõ ràng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc ở mức độ cao nhất.

Các chuyên gia tài chính của chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính, ngân hàng sau:

    - Mua bán – Sáp nhập Ngân hàng 

   - Tài trợ trả nợ cho các công ty liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài 

   - Đóng góp vốn vào các liên doanh 

  - Các quy định về các tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài 

   - Các giao dịch đảm bảo có liên quan đến bất động sản và tài sản cá nhân 

   - Chào bán chứng khoán ra thị trường tập trung và và thị trường OTC 

   - Thư tín dụng, tài trợ thương mại xuất khẩu, tài trợ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tài trợ dự án 

    - Thành lập và duy trì các quan hệ ngân hàng trong nước và quốc tế

   - Đàm phán và quản lý Tín dụng thư (L/C), tải khoản Escrow 

   - Tài trợ xuất nhập khẩu 

   - Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu 

   - Cho thuê trang thiết bị 

   - Các vấn đề về ngoại hối 

   - Các thủ tục thu hồi nợ, bao gồm thủ tục thương lượng - hòa giải, thủ tục trọng tài và khởi kiện 

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706