Luật sư giải quyết tranh chấp về thương mại, Đầu tư và dân sự tại tòa án

Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp về thương mại, Đầu tư và dân sự tại tòa án.

Tranh chấp kinh doanh, thương mại là những bất đồng , xung đột chủ yếu về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể có liên quan đến lĩnh vực hợp đồng thương mại hoặc các hoạt động kinh tế khác được pháp luật quy định là tranh chấp kinh tế , thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tài phán kinh tế .
Với đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm, am hiểu về công việc kiểm toán kế toán, các luật sư của công ty M&H sẽ là người đại diện tốt nhất cho quý khách hàng khi có tranh chấp


Những tranh chấp mà công ty chúng tôi sẽ hổ trợ cho quý khách hàng trong kinh doanh thương mại, đầu tư và dân sự tại tòa.

  • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh , thương mại giữa cá nhân , tổ chức có đăng kí kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận .
  • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ , chuyển giao công nghệ giữa cá nhân , tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận .
  • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty , giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập , sáp nhập , giải thể , chuyển đổi hình thức tổ chức …
  • Các tranh chấp khác về kinh doanh , thương mại mà pháp luật có quy định .
  • Tranh chấp về hợp đồng dân sự giữa các bên;
  • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
  • Tranh chấp về thừa kế;
  • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng;
  • Tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản.

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706