Tư vấn thuế

    Chúng tôi hiu Thuế là vn đ nhy cm và là vn đ khiến bn đau đu nht. Vì thế chúng tôi luôn ưu tiên đến lĩnh vc này. Chúng tôi luôn sn sàng mt đi ngũ chuyên gia tư vn gii lý thuyết và giàu kinh nghim, có kh năng gii đáp và đưa ra nhng gii pháp toàn din, tng th đi vi tt c các sc thuế đang được áp dng ti Vit Nam.

Dch v tư vn và kim soát v thuế

Thuế VAT

Các điu kin được khu tr thuế VAT đu vào:

 • Thi đim lp hóa đơn VAT đu vào có đúng theo quy đnh pháp lut?
 • Giá tr thuế VAT đu vào có dùng cho sn xut hàng hóa doanh thu chu thuế VAT?
 • Thuế VAT đu vào có được thanh toán qua ngân hàng theo quy đnh?
 • Thuế VAT đu vào có được kê khai theo đúng thi gian mà pháp lut quy đnh?
 • Thuế VAT được kê khai và trình bày đúng vi mu quy đnh ca pháp lut thuế hin hành?

Thuế CIT

Các điu kin ghi nhn Doanh Thu và Chi phí:

 • Doanh Thu đã được ghi nhn đúng vi quy đnh ca Chun mc kế toán s 14 và Thông tư 78/2014/TT-BTC ?
 • Chi phí được coi là hp l hp lý đã tuân th các điu kin quy đnh ti Thông tư 78/2014/TT-BTC?
 • Thuế CIT được trình bày theo đúng pháp lut thuế quy đnh hin hành?

Thuế PIT

 • Xác đnh đúng đi tượng phi np Thuế Thu nhp cá nhân?
 • Xác đnh đúng loi thu nhp phi chu thuế thu nhp cá nhân?
 • Xác đnh đúng các yếu t được gim tr khi tính thuế thu nhp cá nhân đi vi tin lương tin công:
 • Gim tr gia cnh: cho bn thân và người ph thuc;
 • Gim tr các loi bo him và được gim tr khác theo quy đnh;
 • Tp hp, xác đnh chính xác các h sơ cn chng minh khi tính thuế đi vi người nước ngoài, như: Xác nhn thu nhp toàn cu, các hip đnh tránh đánh thuế hai ln (nếu có)?
 • Các chính sách ưu đãi min gim thuế theo quy đnh ca pháp lut hin hành đ gim khó khăn cho người np thuế.
 • Xác đnh chính xác s thuế PIT phi np, và được trình bày đúng mu biu mà pháp lut hin hành quy đnh?

Thuế Nhà thu: FCT

 • Xác đnh đúng đi tượng phi np Thuế Nhà thu?
 • Xác đnh đúng loi thu nhp phi chu thuế nhà thu, ví d như: các khon vay, pht hp đng, cho thuê chuyên gia...
 • Xác đnh chính xác s thuế FCT phi np và biu mu theo quy đnh ca pháp lut hin hành.

 Mc tiêu: Chúng tôi cam kết tr giúp khách hàng trong vic cp nht, ng dng mt cách linh hot và hiu qu các lut thuế vào tng đơn v khách hàng c th nhm h tr cho mc đích kinh doanh ca Doanh nghip đng thi tr giúp cho khách hàng gim thiu ti đa nhng nh hưởng ca thuế đến hot đng sn xut kinh doanh ca đơn v mình.

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706