Tư vấn chuyển giá

Dịch vụ tư vấn Chuyển giá 

   Dịch vụ Chuyển giá giúp cho các tổ chức quản lý các rủi ro về chuyển giá của họ, thực hiện việc tuân thủ chính sách, pháp luật và thiết kế các chính sách hiệu quả về chuyển giá.
   Cùng với việc các công ty đa quốc gia tìm cách cạnh tranh hiệu quả trong thị trường toàn cầu, các giao dịch xuyên quốc gia giữa các công ty liên quan ngày càng tăng về cả số lượng và độ phức tạp.
   Trước xu hướng này, các cơ quan thuế trên khắp thế giới đang ngày càng trở nên nhạy cảm với các cách thức mà hoạt động chuyển giá ảnh hưởng đến số thu thuế trong phạm vi từng quốc gia. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang ứng phó bằng cách tăng cường hệ thống luật pháp, triển khai các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về hồ sơ thuế, và áp dụng các hình thức phạt đối với vi phạm.
   Nhóm dịch vụ tư vấn Chuyển giá của công ty chúng tôi bao gồm các dịch vụ sau:

   + Rà soát đánh giá rủi ro
   + Dịch vụ lập hồ sơ và tuân thủ
   + Dịch vụ bảo vệ hồ sơ trước thanh tra thuế
   + Thỏa thuận xác định giá trước
   + Các thủ tục của cơ quan có thẩm quyền
   + Lập kế hoạch chuyển giá
   + Rà soát đặc biệt (Due Diligence)
   + Phân tích Chuỗi cung ứng

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706