Kiểm toán báo cáo tài chính

Công ty TNHH Kiểm toán M&H  hoạt động theo nguyên tắc “Độc lập, Khách quan và Bảo mật số liệu”, với phương châm coi chất lượng là thước đo cho sự hoàn hảo trong mỗi dịch vụ.

Cuộc kiểm toán sẽ được tiến hành theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam. Công tác kiểm toán của chúng tôi luôn tập trung vào những lĩnh vực có tính rủi ro cao hơn, những lĩnh vực này sẽ được xác định trong quá trình kiểm toán và cùng thảo luận với Ban lãnh đạo Công ty. Việc đánh giá đúng những yếu tố rủi ro của từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, cũng như việc áp dụng chính sách kiểm soát nội bộ thích hợp sẽ làm giảm bớt những rủi ro này và sẽ được nêu ra trong bản thiết kế kế hoạch kiểm toán. Bằng cách tập trung vào lĩnh vực có tính rủi ro cao hơn, chúng tôi có thể thực hiện một cuộc kiểm toán hữu hiệu và có kết quả trong phạm vi đảm bảo hợp lý các yêu cầu của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các nguyên tắc kiểm toán được chấp nhận chung ở Việt Nam.

Tương tự, việc thực hiện các dịch vụ kế toán và tư vấn đầu tư, luật, định giá dựa trên các chuẩn mực và quy định hiện hành. Lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu, song song với việc đảm bảo tính tuân thủ theo pháp luật.

Nguyên tắc cơ bản thực hiện kiểm toán là sử dụng một nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ cao được đào tạo chính qui nhằm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ hoàn hảo nhất, có độ tin cậy cao. Công việc kiểm toán sẽ được thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, và các văn bản liên quan. Nguyên tắc làm việc cơ bản của nhóm kiểm toán là tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: trung thực, khách quan và bảo mật số liệu.

Căn cứ kiểm toán

-          Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam (Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính Phủ).

-          Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

-          Báo cáo tài chính do đơn vị lập.

-          Các chứng từ, sổ sách kế toán.

-          Các tài liệu, văn bản khác có liên quan.

Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính và các vấn đề khác mà Doanh nghiệp, các cấp quản lý Nhà nước cần quan tâm.

Phương pháp thực hiện

Các phương pháp thực hiện kiểm toán của chúng tôi gồm:

Chúng tôi sẽ cùng Quý khách hàng trao đổi cụ thể về các kiến nghị nêu ra trong Báo cáo kiểm toán. Mọi thông tin phải được sự trao đổi và có sự thống nhất với khách hàng trước khi phát hành báo cáo chính thức.

Độc lập, Khách quan, Bảo mật số liệu là nguyên tắc hoạt động của M&H, cũng là sự cam kết của chúng tôi với khách hàng đối với mỗi dịch vụ chuyên nghiệp mà M&H cung cấp.

Chúng tôi sẵn sàng giải trình trước mọi yêu cầu của khách hàng và các Cơ quan có thẩm quyền đối với kết quả của từng dịch vụ mà M&H đã cung cấp.

Hỗ trợ trực tuyến

 

   

Law. Mai Tran

   

Liên hệ

Trụ sở chính

Tòa nhà M&H 39N Hoàng Quốc Việt, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: mhauditing@hcm.vnn.vn
Website: www.mhauditing.vn
Mobile: 0902 486 099
Tel: (84 - 8) 3785 3705
Fax: (84 - 8) 3785 3706